Tyto stránky momentálně inovujeme. Většinu našeho zboží proto najdete na www.maluna.cz. Děkujeme za pochopení.

Reklamace

Neprodleně po obdržení zásilky zkontrolujte obdržené zboží. Pokud zjistíte závadu na zboží či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, písemně nebo telefonicky nás informujte, nejpozději však do 2 dnů.

Vznikne-li do dvou let od nákupu na dodaném zboží reklamovatelná vada, můžete uplatnit reklamaci telefonicky, osobně, písemně nebo e-mailem. Doporučujeme domluvit se na reklamaci nejprve emailem (info@meracus.cz), protože není vždy nutné posílat poškozené zboží zpět. V některých případech lze závadu pouze vyfotit a přiložit fotografii k emailu.

Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné předložit daňový doklad - fakturu.

V případě uznání reklamace máte nárok na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Nové zboží vám zašleme na naše náklady. V případě neoprávněné reklamace zákazník hradí veškeré výlohy spojené s přepravou zboží jak prodejci tak zpět.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

Kupující má právo podle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách uzavřených na dálku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží.

Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Po potvrzení ze strany prodávajícího, musí kupující na vlastní náklady nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním čistém a nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zpět prodejci).
Po obdržení vráceného zboží, prodávající kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů.
Vracené zboží nelze zasílat zpět na dobírku.

U zboží hygienické povahy lze zboží vrátit pouze nepoužité - s originální visačkou, případně v originálním, dosud nerozbaleném obalu a nevyprané.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět na adresu našeho skladu pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy, společně s fakturou nebo číslem objednávky. Formulář můžete zaslat vytištěný nebo text zkopírovat do e-mailu a poslat nám informace pouze e-mailem na adresu: info@meracus.cz.

Adresa pro vrácení zboží:

MERACUS, Ilona Bittnerová
Komenského 19
Jablonec nad Nisou 466 01

Formulář:

Ilona Bittnerová
5. května 245/61
466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika
IČ: 74620410, DIČ: CZ8255070274, plátce DPH.

Oznamuji(eme), že tímto odstupuji(eme) od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum objednání zboží:

Jméno a příjmení kupujícího(ích):

Adresa kupujícího (ích):

Datum:

Podpis kupujícího(ích): (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)